Select Page

Sudoku – kako ga riješiti

Sudoku – kako ga riješiti

Sudoku je japanska vrsta matematičke zagonetke čije je rješavanje temeljeno na logici. Sastoji se od jednog velikog kvadratnog polja, koje je podijeljenog na 9 manjih kvadrata veličine 3×3. U neka polja su upisani brojevi od 1 do 9. Postoje različite težine te igre, a koristi se za zabavu ili testiranje inteligencije. Sudoku na japanskom znači jedan broj i tamo se igra već 1000 godina, dok je u modernom svijetu postala popularna zahvaljujući Howardu Garnsu koji ju je obnovio u američkom magazinu Dell Magazines.

Cilj igre je ispuniti sva prazna polja brojevima od 1 do 9, s time da se svaki broj smije pojaviti točno 9 puta. Problematika je u tome što se jedan broj smije pojaviti samo jednom u svakom retku, svakom stupcu i svakom odjeljku od 3×3 polja. Na početku igre, otkriveni su određeni brojevi, a igrač mora otkriti gdje se nalaze svi ostali brojevi i kako su raspoređeni. Sudoku može imati više rješenja, ako je na početku otkriveno malo brojeva. Zato treba paziti da se greška ne načini na početku rješavanja.
Najlakši način za rješavanje sudoku križaljki je eliminacija ili isključenje mogućnosti za upis nekog broja ili dovođenje u situaciju da se bez dileme u neko polje može upisati određeni broj. Pogađanje ili nagađanje vode na krivi put.

Eliminacija – po redovima

Eliminacija - po redovima

Na gornjoj slici može se lako uočiti da za broj 4 ostaje samo jedno moguće mjesto gdje se može upisati (u gornji desni kvadrat). U zadnjem redu kvadrata postoji samo jedno mjesto na koje je moguće upisati broj 6.

Eliminacija – po stupcima

Eliminacija - po stupcima

Prateći kretanje broja 1 kroz prvi i treći stupac uočavamo da je za broj 1 u srednjem stupcu ostalo samo jedno moguće mjesto.

Eliminacija – po redovima i stupcima

Eliminacija - po redovima i stupcima

Kombiniranim pretraživanja po redovima i po stupcima sa sigurnošću možemo upisati broj 1 u obilježeno polje u donjem desnom kvadratiću.

Eliminacija – zauzetost polja

Eliminacija - zauzetost polja

Na kojim poljima u donjem lijevom kvadratiću mogu biti brojevi 4 i 9? Prvo eliminacijom po stupcima pa potom po redovima uočavamo da mogu zauzeti samo dva polja koja su obilježena upitnicima i u koje su upisani 4 i 9. Iako nije poznat točan položaj 4 i 9, to nam odmah govori da su oba ta 2 polja zauzeta i da niti jedan drugi broj ne može stajati na tim mjestima jer tada ne bi imali gdje upisati 4 i 9. Sada treba nastaviti s eliminacijom broja 6 u istom kvadratiću i uočavamo samo jedno polje gdje on može biti.

Eliminacija – po malim kvadratima

Eliminacija - po malim kvadratima

Koji broj dolazi umjesto upitnika? U tom kvadratiću nedostaju još brojevi 1, 2, 5, 6 i 9. Eliminacijom po redu, na tom mjestu ne mogu biti 1 i 6. Eliminacijom po stupcu, ne mogu biti 9 i 5. Ostaje samo jedna mogućnost: to je broj 2.

Najteži sudoku

Sad kad ste naučili kako riješiti sudoku, krenimo na posao. Pred vama je najteži sudoku na svijetu. Finski matematičar Arto Inkala proveo je tri mjeseca osmišljavajući ovu križaljku koja ima samo jedno rješenje. Prema riječima autora, samo najinteligentniji mogu riješiti ovu glavolomku, a na ljestvici težine od 1 do 10, autor si je besramno dodijelo čistu jedanaesticu.

Najteža sudoku križaljka na svijetu

Promo

Jesi li majmun?

Jesi li majmun ili neka druga životinja? Provjerite koji je vaš životinjski znak u kineskom...

Newsletter

Pin It on Pinterest